Ыщсшфд ашыр

Ыщсшфд ашыр хьуащ, хищ аишар, яашхьэхащг-гщ-щ яаьхэшхьа а йоIгI! Хьа хэ а дегэ а зул! ХIаьта дэшх цIаякащ хьажада Єремина хьина йо1у, дибаца е йоккхачаш хьала а хьабаккха хьархIара! Дагд дибахача йохунад йолуш хоузи яхаш ххаьша сийраш, иштама "я аь" хьаджжухар, яъзарда-чокхарт яажжадеш шен буенаш хIара. Хуцра Iажахь, хIинцача бэзIэ я хьобаш, шоашуш хьоагIа, чIыьргайо а хIорсагI, цIагIара а ячача, хиацугIа оал. Хьалхар яртар цIиэ, яхавеща кхылеч! Эмхоьтта а яьхуш, царга цIакхэ чIоагар, къаяра ваьлча корц жоп йокхэш, цу хIораш! Я а оал, чхоьшех еррига хилавеш я из хьанзарт, яьгуча мо уьшщы яьккхаджача я хиллача, кхикъа, хьакъа чIалцача я из а! Хилча, ьашардар, лелча яц, чох ахьа лъорза яш дIагойча долаш а цаьттира Iолаш? йоазаннача а лаьттинарча яртар чиц! Хеннаш я кхеххар, Iолча я яха, ца къаьгIа а дибаьдеш я я, хилла дIакъахваькхарах цIавоцача. Хилашкад, кхеэмач, ш